Onze medewerkers staan bij de Biggelaar Groep op één. Zij vormen het kloppend hart van onze organisatie. Zonder onze mensen was de groep nooit uitgegroeid tot de onderneming die het nu is. En ook in de toekomst zijn zij de motor achter ons succes. Daarom investeert de Biggelaar Groep in de ontwikkeling en opleiding van personeel.

 

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wij zijn ervan overtuigd dat medewerkers tot de het beste resultaat komen als ze plezier hebben in hun werk. Dat heeft te maken met de aard van het werk, maar ook met werkomgeving waarin ze functioneren. Bij de Biggelaar Groep willen we dat medewerkers zich goed voelen en altijd veilig en prettig kunnen werken. Dat kan in een omgeving waarin samenwerking, vertrouwen en collegialiteit centraal staan en waarin medewerkers zichzelf kunnen ontplooien. Die omgeving creëren we onder meer met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een uitstekend personeelsbeleid en het aanbieden van trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

SROI (Social Return on Investment)

Bij de Biggelaar Groep bieden we mogelijkheden voor mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij zien voor hen bij ons voldoende mogelijkheden voor een baan of leerplek.

Betrouwbaar werken

Betrouwbaarheid, deskundigheid en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden bij de Biggelaar Groep. Onze omgang met klanten is hierop gebaseerd. We vinden het dan ook essentieel dat al onze medewerkers op die manier in hun werk staan en op basis van die waarden functioneren. Daar willen we helder en transparant in zijn. Daarom hebben we een integriteitsverklaring opgesteld, waarin regels en voorschriften staan over de manier waarop onze mensen dienen te werken en gedragen.

Leerbedrijf en opleidingen

Bij de Biggelaar Groep zetten we op diverse manieren in op de ontwikkeling van onze mensen. Met opleidingsmogelijkheden bieden we werknemers de kans zichzelf te ontwikkelen en specialiseren. Tegelijkertijd is het overgrote deel van de ondernemingen binnen de Biggelaar Groep erkende leerbedrijven, waar leerlingen de mogelijkheid krijgen het vak waar ze voor leren, onder onze coachende begeleiding, in de praktijk te brengen.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@biggelaargroep.nl

Telefoon: 0418 - 636000