De Biggelaar Groep vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO2-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot (de zogeheten carbon footprint) in kaart te brengen én te verminderen. De Biggelaar Groep staat met niveau 5 op de hoogste trede van de ladder.

 

De CO2-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO2-bewust(er) te handelen. De ladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen. Met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving, leeft binnen de Biggelaar Groep. Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Die inspanningen zorgen ervoor dat we met niveau 5 de hoogste certificering op de CO2-prestatieladder hebben.

CO2 Bewust

De CO2-prestatieladder is in het verleden ontwikkeld door ProRail en is inmiddels ondergebracht bij het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Bekijk hier de website van het SKAO. 

De CO2-prestatieladder daagt ons uit om bewust en actief te handelen binnen de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten op het gebied van energie- en CO2-reductie. Biggelaar Groep is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Een bevestiging van ons ambitieniveau om een actieve bijdrage te leveren aan het milieu met onze bedrijfsvoering en met de uitvoering van onze projecten.

Download hier ons actuele CO2-Bewust certificaat.

Hieronder meer informatie welke maatregelen wij nemen om energie- en CO2-reductie wensen te verwezenlijken.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@biggelaargroep.nl

Telefoon: 0418 - 636000